• 2019 Patient Forum op 24 oktober 2019! Save the date!


    Lees meer over het Belgische patiëntenlandschap, patiëntregisters en volg workshops over vaccins, biologische geneesmiddelen en biosimilars en klinische proeven.
  • Patiënten opleiden tot patientexperts


    Wij leiden patiënten op tot experts zodat ze kunnen meewerken aan ecosysteem waarbij patiënten meer betrokken worden in de ontwikkeling van geneesmiddelen en in gezondheidsbeleid.