Doelstelling

Het doel van EUPATI BE is om een ecosysteem te creëren waarin patiënten echte partners in de gezondheidszorg kunnen zijn. Iedereen spreekt over patiëntbetrokkenheid, maar om effectieve patiëntenbetrokkenheid te hebben die werkt, moeten patiënten het complexe gezondheidszorgecosysteem kunnen begrijpen. Ons doel is om patiënten op te leiden om experts te worden en de betrokkenheid van patiënten te vergemakkelijken door duurzame partnerschappen aan te gaan met alle belanghebbenden.

Het ENB heeft zes doelstellingen vooropgesteld:

• Empowerment van patiënten door opleidingen te organiseren en de betrokkenheid van patiënten te bevorderen;
• Bewustmaking van het EUPATI-project en de resultaten ervan op nationaal niveau;
• EUPATI-onderwijs- en opleidingsmateriaal verspreiden onder patiënten en het algemene publiek;
• Het EUPATI-netwerk landelijk laten groeien en patiënten stimuleren om deel te nemen aan EUPATI-activiteiten;
• Bevorderen van een nationaal debat over de betrokkenheid van patiënten bij geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling;
• Het Nationaal Platform tot stand brengen als een duurzaam partnerschap en een belangrijke gesprekspartner voor de overheid bij het ontwikkelen van relevante wetgeving, beleid en praktijken op het gebied van gezondheidsonderzoek.