Adviesraad

Wie kan deel uitmaken van de Adviesraad ?

Het ENP heeft de optie om een Raadgevend Comité aan te stellen om de strategische planning, lokale fondsenwerving en nationale verspreiding van de activiteiten van het ENP te ondersteunen. Een Raadgevend Comité kan bestaan uit een willekeurig aantal patiënten, academici, industrievertegenwoordigers, zorgverstrekkers en/of andere relevante lokale partners, waaronder de overheid of regelgevende instanties. De exacte samenstelling, de functie en het mandaat moet worden bepaald door het Uitvoerend Comité door een eenparigheid van stemmen, maar een meerderheid van de posities moeten worden gereserveerd voor patiëntenvertegenwoordigers. De voorzitter van het Uitvoerend Comité zou tevens de Adviesraad voorzitten.

Hoe vaak komt de Adviesraad samen?

De leden zullen idealiter twee keer per jaar samenkomen. Alle posities worden als vrijwilliger beschouwd.

Wat is de functie van de Adviesraad ?

De functie van de Adviesraad is om het Uitvoerend Comité bij te staan in de bepaling van de (middel-)lange strategische prioriteiten van het ENP. De leden van de Adviesraad hebben de plicht om de activiteiten en de impact van het ENP nationaal kenbaar te maken en te helpen met fondsenwerving. De leden brengen elk hun eigen expertise in patient advocacy, een sterk netwerk van persoonlijke en professionele contacten en een uitgebreide ervaring in openbare communicatie en fondsenwerving.