Doelstellingen

Onze doelstellingen :

  • patiënten zodanig te kwalificeren dat ze echte partners worden van het zorgbeleid, de zorgprocessen, en de zorgmodaliteiten;
  • patiënten-educatie, in de breedste zin van het woord, te promoten;
  • het organiseren van trainingen en evenementen;
  • bewustwording te vergroten over het EUPATI project en de resultaten ervan op nationaal niveau;
  • disseminatie van EUPATI materiaal (educatie en training materiaal) naar patiëntenvertegenwoordigers en het brede publiek;
  • het EUPATI netwerk nationaal kenbaar te maken en te vergroten, en patiënten te stimuleren om betrokken te worden bij EUPATI activiteiten zoals beschreven op www.eupati.eu;
  • het debat van patiëntenbetrokkenheid in medische onderzoek en ontwikkeling stimuleren;
  • een nationaal platform op te zetten als een duurzame partner van EUPATI Europa, en als sleutelfiguur fungeren voor de overheid bij het ontwikkelen van relevante gezondheidsgerelateerde wetgeving, onderzoeksbeleid en uitvoering;