Lidmaatschap

Het lidmaatschap van het ENP blijft open voor patiënten, patiëntenvertegenwoordigers, organisaties die ijveren in het belang van de patiënt, academici, instellingen, academische ziekenhuizen, verenigingen in de gezondheidszorg, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, bedrijven, ambtenaren, regelgevende instanties en medische journalisten. Het ENP verwelkomt leden uit alle regio’s van België.

Een verzoek om lid te worden van het ENP dient kenbaar gemaakt te worden aan het uitvoerend Comité. Dit kan door een email te sturen naar info@eupati.be. Nieuwe leden zullen worden gevraagd om de statuten te ondertekenen en om aan te sluiten bij de bepalingen ervan.

De leden moeten een interesse hebben in patiëntenbetrokkenheid bij de ontwikkeling van geneesmiddelen en moeten achter de EUPATI visie staan om samen met patiënten, academici en industrievertegenwoordigers in partnerschap samen te werken met als doel de betrokkenheid van de patiënt in geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling te verbeteren. Het lidmaatschap van het ENP sluit niet uit dat de leden aan andere groepen of verenigingen mogen deelnemen.