Over ons

Het ENP heeft als doel lokale partners samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van de patiëntenbetrokkenheid in geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling. Het ENP, alsook zijn educatief materiaal, vertegenwoordigt geenszins het belang van een specifiek lid van het ENP, noch van een specifiek therapeutisch domein, noch van een product, en zal uitsluitend handelen in het belang van de patiënt.

Het ENP wordt vertegenwoordigd door een vereniging zonder winstoogmerk (EUPATI BELGIUM VZW), wat een juridische entiteit is, en genieten niet-financiële ondersteuning van EUPATI Europa – the European Patients’ Academy.