Supporters

Naast de leden van de Adviesraad kunnen ook supporters lid worden van het ENP. De supporters hebben geen onmiddellijk engagement om actief deel te nemen aan de activiteiten van het ENP maar geven ondersteuning door het verspreiden van EUPATI materialen en evenementeninformatie aan patiënten en het brede publiek. De contactgegevens van de supporters zullen worden opgenomen in een register om op regelmatige basis geïnformeerd te worden over de activiteiten van het ENP.