Research focus: Policy for best-value biological medicine in Belgium

PhD project by Yannick Vandenplas (KULeuven)

EUPATI BE zal een nieuwe reeks onderzoeksfocusartikelen starten om meer aandacht te vragen voor onderzoek dat wordt gedaan waarbij de patiënt een kritische stem heeft. Dit onderzoeksfocusartikel legt de focus op het doctoraat van Yannick Vandeplas (KULeuven).

Educatie van patiënten en de rol van patiëntenverenigingen omtrent biosimilaire geneesmiddelen

Biologische geneesmiddelen of biologicals zijn grote moleculen die worden geproduceerd door middel van levende cellen. De ontwikkeling van biologicals heeft de afgelopen decennia geleid tot een aanzienlijke verbetering in de behandeling van diverse complexe, levensbedreigende en chronische aandoeningen. Vanwege een complex ontwikkelings- en productieproces, brengen biologische therapieën hogere kosten met zich mee in vergelijking met traditionele geneesmiddelen. Na verlies van exclusiviteiten mogen biosimilaire geneesmiddelen op de markt verschijnen, zodat competitie wordt gegenereerd op de biologische geneesmiddelenmarkt. Hierdoor krijgen potentieel meer patiënten toegang tot deze noodzakelijke behandelingen, terwijl de zorg betaalbaar blijft. 

Een van de factoren die een succesvolle adoptie van biosimilars bepaalt, is de houding en kennis van patiënten over biosimilars. Uit eerder onderzoek blijkt dat de kennis bij patiënten in verschillende Europese landen echter beperkt is. Om bestaande kennislacunes te overbruggen, wordt gesuggereerd dat patiëntenverenigingen een belangrijke rol kunnen spelen bij het verstrekken van correcte en neutrale informatie aan patiënten. De huidige beschikbare informatie is echter versnipperd. Daarom zullen tijdens deze studie de educatieve inspanningen van Europese patiëntenorganisaties met betrekking tot biosimilars worden gebundeld. Hiervoor zal patiëntgerichte informatie over biosimilars op de openbare websites van European Patients ’Forum (EPF) en Europese International Alliance of Patients’ Organisations (IAPO) leden worden verzameld. Hierdoor zal een overzicht worden verkregen van op maat gemaakte informatie voor patiënten over biosimilars. Daarnaast zal een literatuurstudie worden uitgevoerd om te kijken hoe informatie en communicatie naar patiënten over biosimilars kan worden verbeterd. Dit onderzoeksproject wordt ondersteund door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). 

For more info: yannick.vandenplas@kuleuven.be